WordPress Plugin Category Icons – Tweaks

Med hjälp av WordPress plugin category icons lägger man till ikoner till vänster om rubriken. Ikonerna WordPress Plugin Category Iconssymboliserar vilken/vilka kategorier som artikeln tillhör. För att centrera inkonerna vertikalt och se till att det blir ett mellanrum mellan kategoriikonerna, behöver man ändra i CSS för aktuellt tema. 

Varför WordPress Plugin Category Icons?

Default så har WordPress tre olika typer av taxonomi:

  1. datum
  2. kategorier
  3. taggar

Jag har valt att bygga upp min blog med hjälp av ett fåtal kategorier, 6-8 stycken. Varje inlägg och sida tillhör helst bara en kategori max två, inlägg och sidor komplettares sedan med ett antal relevanta taggar. Jag använder inte samma ord för tag och kategori. Förutom att det ser rätt bra ut med ikoner intill rubriken, så har det en effekt på SEO – “Search Engine Optimization”. Kategorier underlättar även navigation då bloggen är uppbyggd med “Breadcrumbs”.

Följande kod centrerar ikonerna vertikalt med 4px mellanrum.

.myicons {
	margin: -7px 4px 0px 0px;
	vertical-align: middle;
}

För att det ska fungera måste myicons finns med som class parameter för get_cat_icons() i resp. php fil.

get_cat_icons('class=myicons');

mer läsning:
Function : get_cat_icon()
How to find where to place the get_cat_icon tag?
How to remove the border around icons

One thought on “WordPress Plugin Category Icons – Tweaks

  1. Pingback: my Twenty Eleven Child Theme • Cinema Attic

Leave a Reply

Your email address will not be published.