WordPress Google Analytics Invalid Token – Problem solved

Do you have problems with Google Analytics Invalid Token?Google Analytics Invalid Token

I’ve installed the Google Analytics for WordPress (by Yoast) plugin to my blog so I can track visitor stats. But I couldn’t get it to work because it needs to authenticate with Google to track the correct profile, and every time I click the button to authenticate with Google, the Google page tells me ‘Invalid token’. Not sure, but my guess it’s due to a https issue. … more →

SwedishWordPress WordPress Plugin SyntaxHighlighter – Tweaks

Genom att ändra i CSS för WordPress plugin SyntaxHighlighter kan följande punkter förbättras:

  1. Varannan rad med olika färger. Default är alla rader vita, vilket gör det svårt att se vilken rad som motsvarar resp. radnummer.
  2. Kantlinjer runt kodboxen som gör att det blir det lättare att se koden, speciellt när man scrollar horisentellt.
  3. En marginal under kodboxen, så att tabellen inte direkt hamnar ovanför följande text. … more →