SwedishWordPress WordPress Plugin SyntaxHighlighter – Tweaks

Genom att ändra i CSS för WordPress plugin SyntaxHighlighter kan följande punkter förbättras:

  1. Varannan rad med olika färger. Default är alla rader vita, vilket gör det svårt att se vilken rad som motsvarar resp. radnummer.
  2. Kantlinjer runt kodboxen som gör att det blir det lättare att se koden, speciellt när man scrollar horisentellt.
  3. En marginal under kodboxen, så att tabellen inte direkt hamnar ovanför följande text. … more →